Булмаркет Секюрити ЕООД

ЕИК: 201677612

office@bulmarket.bg

Булмаркет Груп АД

Предмет на дейност: Охрана на имущество на физически или юридически лица; охрана на ценни пратки и товари;охрана на мероприятия, спортни и културно масови прояви; инкасо (съпровождане на ценни пратки и товари); лична охрана на физически лица; централизирана охрана на обекти с авто-патрули; СОД (сигнално-охранителна дейност); проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на всички технически системи за сигурност – видео наблюдение, алармени системи, контрол на достъпа, детективски услуги, и всяка друга дейност, незабранена от закона. Охранителната дейност ще се осъществява с невъоръжена или с въоръжена охрана. Дейностите се извършват след получаване на необходимите разрешителни/ лицензни, в случаите, когато се изискват такива.

За връзка с фирма Булмаркет Секюрити ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.