Булспед БГ ООД

ЕИК: 200913903

Company placeholder

Предмет на дейност: Консултантска, търговско и митническо представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, рекламна, хотелиерска, туристическа, спедиционна, комисионна дейност, както и всяка незабранена от закона дейност.

За връзка с фирма Булспед БГ ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.