Българска Хлебна Мая ЕООД

ЕИК: 201541306

bg_hlebna_maya@dir.bg

Българска Хлебна Мая ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия на хлебна мая; производство на селскостопанска продукция – растителна и животинска и търговия с тази продукция; семепроизводство и производство на посадъчен материал; арендоване на земеделски земи; производство на екологично чиста растителна продукция; събиране, отглеждане и търговия с билки; услуги и търговия със земеделска техника; търговия със семена, посадъчен материал, торове и препарати за растителна защита; зърносъхранение и зърнопреработване; консултантски услуги в земеделието; рибовъдство, изграждане и експлоатация на водоеми с цел рибопроизводство, промишлен и спортен риболов; отглеждане на аквакултури; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; външнотърговска дейност, внос и износ; комисионна, складова и лизингова дейност; откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и на магазини за хранителни и промишлени стоки; хотелиерство и туристически услуги; строителна и строително-ремонтна дейност.

За връзка с фирма Българска Хлебна Мая ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.