Вавилон Трейдинг ООД

ЕИК: 827234989

vavilontradingood@gmail.com

Вавилон Трейдинг ООД

Предмет на дейност: Организационна, консултантска, рекламно – информационна, производство, изкупуване и продажба на изделия и стоки на едро и дребно, организиране на туристическа дейност в страната и чужбина, създаване на фирмени магазини, производство и продажба на сувенири, облекла, обувки, проектиране и строителство на жилищни и промишлени сгради и тяхното обзавеждане, изкупуване, преработка и продажба на селскостопански продукти, транспортни услуги, външнотърговска и икономическа дейност, посредничество, представителство и агентство на наши и чужди физически и юридически лица, откриване на филиали в страната и чужбина.

За връзка с фирма Вавилон Трейдинг ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.