Вей-ООД ООД

ЕИК: 115142273

sonarbg@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Експорт-импорт на всякакъв вид стоки, незабранени от закона, маркетинг, инженеринг, ноу-хау, производство на кожени, памучни, ленени дрехи, тяхната продажба на едро и дребно, създаване на модели за дрехи и продажба на модели в страната и чужбина, производство на всякакъв вид конфекция, трико, бродерия, производство и продажба на текстилни машини, автоматични и полуавтоматични машини, шевни и плетачни машини, резервни части за тях, компютри, електронни и електрически уреди и машини, съоръжения, внос и износ с такива машини, селскостопански произведения, произведения на хранително-вкусовата промишленост, селскостопанска техника и технология, транспорт и туристическа дейност в страната и чужбина със собствени и наети МПС, транспорт и транспортни услуги, авторемонт, пътна помощ, производство на порцелан, мебели, емайл, обзавеждане на домове и работни помещения, производство и търговия с медицинска апаратура, търговия със селскостопанска и животинска продукция, хотелиерство и ресторантъорство, представителство, агентство, посредническа, импресарска дейност и всички други дейности и услуги, с изключение на тези забранени от закона. Извършване на преводи от български език на чужди езици и от чужди езици на български език (преводаческа дейност), копирни услуги, набиране на текстове, обработка на документи, легализация на документи, попълване на формуляри, счетоводни услуги, административни услуги.

За връзка с фирма Вей-ООД ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.