Вектор ЕООД

ЕИК: 827110913

Company placeholder

Предмет на дейност: Озеленяване и поддържане на паркове, градини, прилежащи площи към улици и булеварди, междублокови пространства, извънселищни паркове и лесопаркове; работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях; търговия с произведения на изкуството и художествените занаяти; сарафски услуги; финансови и икономически консултации; инженерингова дейност и разработки ноу-хау, трансфер на технологии; производство и реализация на изделия, крайни продукти и услуги в сферата на интернет, машиностроенето, електрониката, селското стопанство, строителството, транспорта /с транспортни средства на фирмата и наети такива в страната и чужбина/, хранителната, леката промишленост и бита; доставка и пласмент на стоки, суровини, материали, машини, съоръжения, резервни части, медицинско оборудване, вторични суровини, на вътрешния и външния пазар – произведени от фирмата, както и от други фирми, на комисионни начала и за собствена сметка; вътрешна и външна търговия /внос-износ, бартер, реекспорт, обменни операции/; представителство на чужди фирми, посредничество за делови контакти с български и чужди фирми; покупко-продажба на недвижими имоти; даване под наем на автомобили, машини, съоръжения, апаратура, жилищни помещения и сгради; други строителни, ремонтни и сервизни дейности; туризъм, реклама и импресарска дейност; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, пчелни продукти, билки и гъби; посредническа дейност по наемане на търсещите работа лица в Република България и в чужбина, както и всички други сделки, дейности и услуги, незабранени от закона.

За връзка с фирма Вектор ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.