Великов Компютърс ЕООД

ЕИК: 200480380

velikov@improvinn.com

Великов Компютърс ЕООД (Импрувин, Improvinn) е консултантска компания, която работи в две направления едновременно – оперативен и мотивационен мениджмънт.

Компанията има свои разработки, които използва в проектите си за подобрения и създаване на постоянно-подобряващи се фирми:

  1. Малки Проекти за Подобрения.

Мениджърски инструмент, който развива вътрешната мотивация на персонала и създава основите на постоянно-подобряващи се компании. Добавен е и елемент, който засилва развиващи се функции в начина на мислене на участниците.  За реализация се използват работилници с Lego Serious Play, ТРИЗ, Лийн, Теория на Ограниченията и карти Импрувин.

Повече описание тук: https://improvinn.com/Malki_Proekti.pdf

  1. Дефрагментиран мениджмънт.

Начин на организация на хора и процеси, при който се елиминират някои от основните проблеми:

  • ре-планиране на поръчки
  • голямо време за изпълнение на поръчките
  • конфликти между отделите
  • закъснели поръчки
  1. Креативно мислене.

Серия от обучения, при които се развива креативното мислене на участниците чрез Lego Serious Play работилници и карти Импрувин. Добавено е и обучение за създаване на условия за влизане в състояние на Поток.

За връзка с фирма Великов Компютърс ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.