Великов Компютърс ЕООД

ЕИК: 200480380

velikov@improvinn.com

Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина; внос, износ и реекспорт на промишлени и селскостопански стоки; търговия на едро и дребно; оказионна и комисионна търговия; покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; организиране и поддържане на заведения за обществено хранене; туристическата агентска дейност, хотелиерството и ресторантъорството; предоставянето на допълнителни туристически услуги (след получаване на необходимите лицензи за осъществяване на дейността), рекламни, информационна програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и други дейности, незабранени от закона.

За връзка с фирма Великов Компютърс ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.