Венто ООД

ЕИК: 117558231

vento_ltd@yahoo.com

Венто ООД

Предмет на дейност: Производство, търговия на едро и дребно и ушиване на ишлеме на модна конфекция, внос, износ и бартерни сделки, транспортна дейност- превози и спедиция на пътници и товари, складова дейност, товаро-разтоварна обработка в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия с промишлени и селскостопански стоки, комисионна, консигнационна търговия и търговско посредничество, търговско представителство на български и чуждестранни транспортни, търговски и производствени фирми, предприемаческа, рекламна, информационна, лизингова, инженерингова дейност, хотелиерство и туристически услуги, импресарска дейност, всякаква друга незабранена със закон стопанска дейност.

За връзка с фирма Венто ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.