Витал Козметикс ЕООД

ЕИК: 201320165

vitalcosmetics.bg@gmail.com

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство и покупка на всички видове стоки или други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на козметични средства от собствено производство, реклама и дизайн, транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм, ресторантъорство, хотелиерство, комисионна, спедиционна, консигнационна дейност, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество външнотърговска дейност-импорт, експорт, реекспорт, бартер, търговия с недвижими имоти и строителна дейност, машиностроителна продукция, електроника, пластмасови и метални изделия, промишлени и хранителни стоки, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

За връзка с фирма Витал Козметикс ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.