Владимир Вълков ЕТ

ЕИК: 040126964

vl_valkov@yahoo.com

Владимир Вълков ЕТ

Предмет на дейност: Изработване на електронни изделия, разработване на програмни продукти и информационни системи, административни услуги, посредничество, представителство, търговия на дребно с хранителни и промишлени стоки, разпространение на печатни произведения, външнотърговска дейност, заведения за обществено хранене, превоз на пътници и товари, събиране, обработка и търговия с вторични суровини, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция.

За връзка с фирма Владимир Вълков ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.