Вуелта България ЕООД

ЕИК: 117607906

info@velomasters.bg

Вуелта България ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия на едро и дребно с велосипеди, велосипедни части и други промишлени стоки и стоки за бита в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; външноикономическа дейност и всички други търговски сделки, които не са забранени от закона и за които се изисква водене по търговски начин, а когато има изискване за съответно разрешение или лиценз, след снабдяване с такива.

За връзка с фирма Вуелта България ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.