В и М Продуктион ООД

ЕИК: 201771410

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство на диетични и диабетични природосъобразни храни и стоки, производство, вътрешна и външна търговия с продукти на леката и хран ително – вкусовата промишленост, разработване и внедряване на нови продукти, нови технологии, машини и апарати за леката и хранително-вкусовата промишленост, посредничество на физически, юридически лица и комисионерство при бартерни и специфични сделки и операции, проектантска, строителна, ремонтна и посредническа дейност, вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всякакви стоки, рекламно – издателска дейност и маркетинг, патентна дейност. Ноу – хау обучение, сервизна и транспортна дейност и услуги, иновации, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.

За връзка с фирма В и М Продуктион ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.