В-5-М Валерий Машев ЕТ

ЕИК: 827230097

В-5-М Валерий Машев ЕТ

Предмет на дейност: Проектиране, разработване, производство и реализация на електротехнически и електронни апарати, устройства и системи, комплексно и абонаментно сервизно обслужване на битова и промишлена електроапаратура, компютри и микропроцесорни системи, създаване, усвояване трансфер опитно и серийно производство на научно – изследователски и технологични продукти, софтуерни и хардуерни услуги, производство, преработка и реализация на селскостопанска и промишлена продукция, консултации и обучение в областта на науката и техниката.