Геяна ООД

ЕИК: 117526949

office@geana.net

Геяна ООД

Предмет на дейност: Производство на облекла и търговия на едро и дребно с тях и извършване на всички други дейности, незабранени от законите в страната.

За връзка с фирма Геяна ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.