Голдън Уест Сийд България ООД

ЕИК: 131549806

customerservice1@goldenwestseeds.com

Голдън Уест Сийд България ООД

Дейности

Голдън Уест е активен в областта на научноизследователската и развойна дейност, семепроизводството и разпространението на семена за полски култури и зеленчуци.

Продуктите на Голдън Уест се разпространяват в Средиземноморския регион, Южна Европа, Северна Африка, Турция, Близкия изток, Балканите и наскоро в Източна Европа и страните от бившия Съветски съюз.

Семена за полски култури

Ние разработваме селекционни програми за ранни и късни хибриди на царевица, сортове памук и люцерна, както и процес на разработка на продукта, осигуряващ непрекъснат продуктов поток.

Програмата за развъждане на памук стартира в началото на 90-те години в Гърция, насочена към средиземноморския регион. Основните насоки на отглеждане са висок добив, превъзходно качество на влакната и ранна зрялост. Golden West успешно съчетава и трите характеристики в новото си поколение сортове Golden Fiber.

Програмата за отглеждане на царевица стартира в края на 90-те години в САЩ. До 2005 г. програмата беше преместена от САЩ в региона и България стана център на изследователската дейност за ранни царевични хибриди. Над 12 000 нови хибрида годишно, включени за оценка в опитната мрежа. Общо над 150 000 тестови парцела за добив, оценявани годишно в България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова, Украйна, Русия, Гърция, Турция и нарастваща група от страни. Основните насоки на размножаване са висок добив и устойчивост на стрес.

Програмата за развъждане на люцерна стартира малко след царевицата, насочена към района на Голямото Средиземноморие и се отнася до сортове, които не са в латентно състояние с висока продуктивност и превъзходна хранителна стойност. Напоследък Голдън Уест разработва и нови пасивни сортове.

Голдън Уест развива семепроизводство по целия свят в разширяващ се списък от страни, който включва САЩ, Австралия, Турция, Гърция, Румъния, България и други.

Семена за зеленчуци

Ние разработваме програми за научноизследователска и развойна дейност в сътрудничество с изследователски институти и частни компании и изпълняваме опитни проекти, за да оценим нови сортове и да изберем най-добрите от тях, които да бъдат адаптирани към специфичните условия на нашите пазари.

Голдън Уест също така създава програми за производство на семена в много страни за производство на висококачествени стандарти за зеленчукови семена.

Визия

Предвиждаме Голдън Уест да разшири дейността си и да стане важен играч в селскостопанския сектор на нашите регионални пазари и да може да влияе върху селскостопанските технологии и бизнеса на споменатите пазари.

В Голдън Уест осъзнаваме отговорността, която идва заедно с нашата регионална експанзия. Всички наши дейности се характеризират с най-високи стандарти на екологична, социална и бизнес дейност.

Ние оставаме ангажирани с нашата визия да предлагаме добавена стойност в цялата селскостопанска верига и инвестираме стабилно в тази посока.