Голдън Уест Сийд България ООД

ЕИК: 131549806

customerservice1@goldenwestseeds.com

Голдън Уест Сийд България ООД

Голдън Уест Сийд България ООД е динамично развиваща се компания, специализирана в научноизследователската и развойната дейност, семепроизводството и разпространението на семена за полски култури и зеленчуци. Активностите на компанията обхващат широк географски район, включително Средиземноморския регион, Южна Европа, Северна Африка, Турция, Близкия изток, Балканите, Източна Европа и страните от бившия Съветски съюз, което позиционира Голдън Уест като важен играч в аграрния сектор на тези пазари.

Фокусът на компанията върху селекционни програми за полски култури се отличава с разработването на ранни и късни хибриди на царевица, сортове памук и люцерна, които са адаптирани към специфичните нужди и условия на региона. Например, програмата за развъждане на памук, започната в началото на 90-те години в Гърция, е насочена към създаването на сортове с висок добив, превъзходно качество на влакната и ранна зрялост, докато програмата за царевица, стартирала в САЩ и по-късно преместена в България, акцентира върху високия добив и устойчивостта на хибридите към стресови условия.

Освен това, Голдън Уест се ангажира с разработването на програми за зеленчукови семена в партньорство с водещи изследователски институти и частни компании, като провежда опитни проекти за оценка и селекция на нови сортове. Компанията установява стандарти за производство на семена в множество страни, което гарантира висококачествени продукти за зеленчуковите пазари.

Визията на Голдън Уест е да продължи своето разширение и да заеме ключова роля в селскостопанския сектор на регионалните пазари, като по този начин оказва влияние върху селскостопанските технологии и бизнес модели. Компанията подчертава ангажимента си към високи стандарти на екологична, социална и бизнес отговорност, оставайки вярна на своята мисия да предлага добавена стойност в цялата селскостопанска верига и да инвестира в устойчиво развитие.

За връзка с фирма Голдън Уест Сийд България ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.