Гораинвест АД

ЕИК: 117078855

info@gorainvest.com

Гораинвест АД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, дърводобив и дървопреработване, оценка на земя и гори, производство на посадъчен материал, търговско представителство и търговско посредничество, продажба и сервизно обслужване на автомобили и трактори, спедиторска и транспортна дейност, експертна, маркетингова и консултантска дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.

За връзка с фирма Гораинвест АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.