Гюра Силянова – Роко ЕТ

ЕИК: 827123202

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговска дейност с хранителни стоки, кафе, цигари, безалкохолни и спиртни напитки, сладкарски, тестени и захарни изделия, мед и медни продукти, фъстъци, ядки, сладолед и билки; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция в страната и чужбина;производство и търговия с промишлени и непромишлени стоки и изделия, стоки за бита и стоки за народно потребление; дърводелски услуги, търговия с всякакъв вид мебели и пособия за обзавеждане шивашки и плетачески услуги и търговия с облекла, трикотаж, бутик, конфекция, кожи и кожени изделия, чанти и обувки; производство и търговия със сувенири и детски играчки; таксиметров превоз, транспортна и спедиторска дейност с леки, товарни автомобили и други машини; външнотърговска дейност. Посредничество и агентство между наши, чужди фирми и граждани; покупко продажба на битова техника и резервни части за нея; туристическа дейност, организиране и провеждане на вътрешни и задгранични пътувания; строителство, поддръжка на сгради и търговия със строителни и горивно смазочни материал и ;експлоатация на магазини за домашни потреби, хранителни стоки и заведения за обществено хранене; покупко продажба на автомобили, мотоциклети, велосипеди и резервни части за тях; изкупуване и реализация на вторични суровини; звукозаписи, заснемане с видеокамера и търговия с видео и музикални материали; ресторантство и хотелиерство; търговия с кинкалерия и галантерийни стоки и изделия; търговия с парфюмерийни и козметични стоки; разпространение на наши и чужди печатни произведения.

За връзка с фирма Гюра Силянова – Роко ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.