Дани-64 – Йордан Данев ЕТ

ЕИК: 020286121

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговия на дребно и едро със стоки, материали и суровини в страната и чужбина, реекспорт, бартерни сделки, комисионна търговия, търговско посредничество, представителство и агентство в страната и чужбина, маркетинг, пласментно -снабдителска, лизингова, рекламна дейност, съвместна производствена и търговска дейност с български и чуждестранни фирми, продажба на вещи заложени от граждани срещу комисионна, оказион, антиквариат, изкупуване, преработка и търговия с отпадъчни и вторични суровини, свръхнормативни запаси и залежали стоково -материални ценности, възстановяване и продажба на машини, съоръжения и произведения, автотранспортни услуги и таксиметров превоз, воден транспорт, товаро – разтоварна дейност, автосервизна дейност, търговия с употребявани автомобили и резервни части за тях, хотелиерство, разкриване и експлоатация на мотели, къмпинги, хранителни, питейни и нощни заведения, бистро, кафенета, ресторантъорство, организиране и провеждане на екскурзии в страната и чужбина, услуги на български и чуждестранни гости на града, преводи, гид, компания, справки и други по споразумение, разкриване и експлоатация на заведения за механични, електронни и други забавни игри, заснимане с видеокамера по поръчка, организиране на видеоклуб, ремонт и поддръжка на радиотелевизионна, изчислителна, електронна и битова техника, външно икономическа дейност, услуги с размножителна техника, машинописни услуги, протоколни и стенографски услуги, отглеждане, производство, събиране и преработка на селскостопанска и животинска продукция.

За връзка с фирма Дани-64 – Йордан Данев ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.