ДД Логистика ЕООД

ЕИК: 201090814

Company placeholder

Предмет на дейност: Товарене, разтоварване и транспортно обработване на стоки, които се внасят с предназначение за износ, складиране и съхранение на внесени необмитени стоки, предназначени за износ, обработване на необмитени стоки за износ /сортиране, маркиране, пакетиране, разфасоване и други/, представителство и посредничество, организиране, производство на стоки и извършване на услуги предназначени за износ, транспортна дейност, зареждане на кораби и други транспортни средства, които извършват международни превози.

За връзка с фирма ДД Логистика ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.