Деа Мода ЕООД

ЕИК: 117634583

Company placeholder

Предмет на дейност: Шивашки услуги, производство на шивашки изделия, търговия със стоки, свързани с шивашкото производство; маркетингова и рекламна дейност; извършване на всички видове превоз на пътници и товари в страната и чужбина; търговия с хранителни и нехранителни стоки; търговско посредничество; консултантски услуги; комисионна, консигнационна, лизингова дейност, бартерни сделки; както и всякаква друга производствена, търговска и стопанска дейност, която не е забранена със закон.

За връзка с фирма Деа Мода ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.