Делта Текстил-България ЕООД

ЕИК: 117589846

Делта Текстил-България ЕООД

Предмет на дейност: Производство и продажба на чорапени изделия; търговско представителство, посредничество и агентство; вътрешна и външна търговия; маркетингови проучвания.

За връзка с фирма Делта Текстил-България ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.