Деспред АД – Клон Русе

ЕИК: 1210185931510

Деспред АД

Предмет на дейност: Международна и вътрешна транспортна, спедиционна и посредническа дейност, складова и ремонтна дейност, вътрешна и външна търговия, митническо агентство и посредничество, хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, застрахователно посредничество и всяка друга дейност, незабранена със закон.

За връзка с фирма Деспред АД – Клон Русе, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.