Деян Николов – Стела ЕТ

ЕИК: 117071711

Деян Николов - Стела ЕТ

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна или други дейности, изграждане и обслужване на видео – клубове и звукозаписни студии.

За връзка с фирма Деян Николов – Стела ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.