Джипекс Европа ЕООД

ЕИК: 205890077

info@gipexeuropa.com

Джипекс Европа ЕООД

Предмет на дейност: Внос, износ, производство, продажба и препродажба на конци, прежди, платове и всичко свързано с текстил, конци и прежди; внос, износ и продажба на мпс и авточасти; производство на хранителни или промишлени стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко – продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост. Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни. Импресарски или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност. Която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство. Дори и да не е изброена по-горе.

За връзка с фирма Джипекс Европа ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.