Джи Ем Петролиум ООД

ЕИК: 202976788

Джи Ем Петролиум ООД

Предмет на дейност: разкриване на бензиностанции и газстанции, търговия с горива и петролни продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно с хранителни, промишлени и непромишлени стоки, с нови и употребявани автомобили и резервни части за тях, оказионна, комисионна и консигнационна дейност, вътрешен и международен туризъм /след лиценз/, производство, преработка и реализация на едро и дребно на селскостопанска и животинска продукция, откриване на заведения за обществено хранене, проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски и счетоводни услуги, превоз на пътници и товари в страната и чужбина с всички видове транспорт – лекотоварен, товарен, железопътен, морски и въздушен /след издавен на лиценз/, както и всякаква друга търговска дейност и услуги, незабранени със закон.

За връзка с фирма Джи Ем Петролиум ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.