Дилема-999 ООД

ЕИК: 117094865

dilema_999@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях.

За връзка с фирма Дилема-999 ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.