Димо Димов – Мат ЕТ

ЕИК: 827122335

Company placeholder

Предмет на дейност: Международен превоз на товари от Европа и Азия, превози на товари на физически и юридически лица с лек, лекотоварен и тежкотоварен личен и нает транспортен парк, спедиторска и посредническа дейност при осъществяване международни и вътрешни превози на товари, разкриване на сервизи за техническо обслужване на автомобили, търговска дейност в страната и чужбина с всички разрешени от законите на република българия стоки, машини и съоръжения.

За връзка с фирма Димо Димов – Мат ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.