Дион Инженеринг ООД

ЕИК: 202945942

dionengineering@gmail.com

Дион Инженеринг ООД

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно в страната и чужбина, външнотърговска дейност, внос и износ, бартерни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, агенство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, бизнес и мениджмънт консултации, маркетинг, хотелиерски, туристически, ресторантъорски, рекламни, програмни, информационни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, производство, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, транспортна дейност, превоз на пътници и товари, търговия с промишлени стоки, както и всички други дейности, незабранени от закона.

За връзка с фирма Дион Инженеринг ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.