Дион ООД

ЕИК: 827214926

Company placeholder

Предмет на дейност: Сделки с движими вещи и недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен туризъм, производство, преработка и търговия със стоки за бита, селскостопанска и съпътстуваща продукция, посредническа дейност, представителство на наши и чужди физически и юридически лица, складова дейност, покупка на ценни книжа с цел препродажба, комисионна, спедиционна, лизингова дейност, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, програмна, информационна, предоставяне на разнообразни услуги – ремонтни, строителни, проектантски, шивашки, фризъорско – козметични, преводачески, административни услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звуко записи и търговия с такива, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Допълнителен предмет на дейност- извършване на международна транспортна дейност, производство на сухи яйчни продукти, производство на желатин, производство на лепило.

За връзка с фирма Дион ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.