Диско Дизайн ЕООД

ЕИК: 117546706

info@disco-designer.com

Диско Дизайн ЕООД

Предмет на дейност: Всички видове търговска дейност с промишлени, хранителни и други стоки, незабранени от закона; търговско посредничество; вносно-износни сделки; хотелиерство, ресторантъорство, туризъм; транспортни услуги в страната и чужбина; спортно-увеселителна дейност; лизингова дейност; валутни сделки при спазване на валутните разпоредби; производство на стоки с цел продажба; сделки с автомобили и недвижими имоти; строителство, дизайн и вътрешно обзавеждане на клубове, хотели, търговски обекти и всички видове недвижими имоти; импресарска дейност; мениджърска дейност; финансови и счетоводни операции и услуги; информационна и рекламна дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт и след снабдяване със съответните лицензи, когато законът го изисква.

За връзка с фирма Диско Дизайн ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.