Доминекс Про ЕООД

ЕИК: 117652734

office@dominexpro.bg

Доминекс Про ЕООД

Предмет на дейност: Търговска и външнотърговска дейност; внос и износ – импорт, експорт и реекспорт, комисионни и бартерни сделки; търговско посредничество и представителство; производство на изделия от метал, стъкло, пластмаса и дърво; пласмент на стоки; спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лизинг, търговия със промишлени и непромишлени стоки; производство, преработка и реализация на стоки и услуги; покупка на стоки с цел да се препродадат в първоначален и преработен вид; маркетингови проучвания и консултации и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

За връзка с фирма Доминекс Про ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.