Донау Транзит ООД

ЕИК: 040200392

donau.transit@gmail.com

Донау Транзит ООД

Предмет на дейност: Транспортни, спедиторски, куриерски и логистични услуги; корабно агентиране и чартиране; пристанищна и складова логистика; корабно снабдяване; митническо агентиране; посредничество при транспортни застраховки; разработване и внедряване на интелигентни транспортни системи; други разрешени от закона дейности в областта на транспорта и логистиката /дейностите, за които се изисква специално разрешително или лиценз, ще се осъществяват след получаване на съответните разрешителни или лицензии/.

За връзка с фирма Донау Транзит ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.