Драгомир Хинков – Дик ЕТ

ЕИК: 827144591

Company placeholder

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки, обмен на стоки за потребление, хранителни стоки, селскостопанска продукция, промишлени суровини, резервни части, машини и съоръжения, организационна и битова техника; комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; туристически услуги – вътрешен и международен туризъм транспортни услуги, таксиметрови, селскостопански машини, превозна пътници и товари в страната и чужбина; товаро – разтоварна дейност; разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти, заведения за обществено хранене, питейни заведения, кафе, кафе – сладкарници.

За връзка с фирма Драгомир Хинков – Дик ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.