Драйвинг Скилс ООД

ЕИК: 203528421

office@driving-skills.bg

Драйвинг Скилс ООД

Предмет на дейност: Провеждане на курсове по безопасно и динамично шофиране, тест-драйв събития, продуктови обучения, аудио и видео услуга, внос, износ, проучване, проектиране и внедряване на машини, съоръжения и поточни линии, производство и търговия с промишлени стоки и изделия от всякакъв вид материали, стоки за бита и стоки за народно потребление, товаро -разтоварно и спедиторска дейност, рекламна, музикална, спортна, строителна, туристическа, хотелиерска, ресторантъорска, монтажна, покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, организиране и провеждане на делови срещи и контакта, изложби, забавни игри и други незабранени от закона.

За връзка с фирма Драйвинг Скилс ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.