Дунавска Млечна Компания ЕООД

ЕИК: 117690293

vitimex_ruse@mail.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Доставка и търговия на едро и на дребно c: нова и употребявана компютърна, копирна и офис техника, моторни превозни средства, търговия с авточасти и консумативи за мпс, сервизна и диагностична дейност, търговски сделки със селскостопанска продукция, хлебно и фуражно зърно, дървен материал, производство, покупко – продажба, строеж и ремонт на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически лица в страната и чужбина, ресторантъорски, хотелиерски, туристически услуги, рекламни, информационни, организация и експлоатация на обекти със забавен, развлекателен, спортен, културен, научен и търговски xpaktep, складова дейност, консултантска дейност, маркетингова дейност, сделки с интелектуална собственост, експлоатация на самопродаващи машини и апарати, всякакви други дейности, незабранени от закона.

За връзка с фирма Дунавска Млечна Компания ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.