Дунавски Драгажен Флот АД

ЕИК: 117000924

Дунавски Драгажен Флот АД

Предмет на дейност: Добив, транспорт, преработка и пласмент на инертни материали, както и всяка друга дейност, за която няма забрана със закон.

За връзка с фирма Дунавски Драгажен Флот АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.