Дунав АД

ЕИК: 827182859

Дунав АД

Предмет на дейност: проектиране, строителство, специализирани строителни услуги; производство на строителни материали и изделия; предприемачество; комплексно обслужване със строителна механизация и автотранспорт; авторемонтни услуги; вътрешни и международни превози; спедиторска дейност; подготовка на кадри за строителството; промишлеността, транспорта и селското стопанство; хотелиерство; ресторантъорство; търговия в страната и в чужбина; отдаване под наем и аренда на недвижимо имущество; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изпитвания и измервания на строителни материали и дефектоскопия на заварени изделия, издаване на документи на курсисти за правоспособност, както и всякаква друга дейност, за която няма забрана със закон.

За връзка с фирма Дунав АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.