Дунав Прес АД

ЕИК: 117039820

office@dunavpress.com

Дунав Прес АД

Предмет на дейност: Печат на всички видове полиграфическа продукция, издателска дейност, търговска дейност с полиграфическа продукция, транспортна дейност в страната и чужбина със собствен и нает лекотоварен транспорт, счетоводни услуги на юридически и физически лица, упражняващи търговска дейност. При упражняване дейността си дружеството ще придобива права върху интелектуалната собственост, ноу – хау, права върху недвижими имоти и ще извършва сделки с тях, и поема допълнителната дейност на вливащото се дружество- търговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки, машини и съоръжения, предназначени за полиграфическата промишленост, маркетинг и търговско представителство на български и чуждестранни фирми, упражняващи дейността си в сферата на полиграфическата промишленост, лизингова дейност в сферата на полиграфическата промишленост, ноу – хау, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги в сферата на полиграфическата промишленост, рекламна дейност, спедиторска дейност,извършване на дейности по транспортиране и оползотворяване на отпадъци от пластмаса,хартия и картони предназначени за рециклиране.

За връзка с фирма Дунав Прес АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.