Дунарит АД

ЕИК: 129006931

Дунарит АД

Предмет на дейност: Проектиране, производство и търговия на продукция с военно предназначение, промишлени взривни вещества, машини за ремонт и поддръжка на Ж.П. линии, пластмасови и метални детайли, инструментална екипировка, утилизация на продукти с военно предназначение.

За връзка с фирма Дунарит АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.