Еволюция БГ ЕООД

ЕИК: 205849340

Company placeholder

Предмет на дейност: Отдаване на коли под наем; извършване на транспортна дейност, в т.ч. и на таксиметрови услуги за граждани и фирми в страната и чужбина със собствен и/или нает транспорт, както и с лизингови автомобили; комисионни, спедиционни и превозни сделки; шивашка дейност-собствено производство и ишлеме, вътрешна и външна търговия с промишлени и непромишлени стоки, недвижими имоти и други, включително продукти на интелектуалната собственост, бартерни сделки, лизингова дейност; издателска дейност; образователна дейност-организиране на обучения и квалификации; комисионерска дейност; търговско представителство и посредничество и агентство на наши и чужди фирми и лица в страната и чужбина; строителна и проектантски дейности; създаване и поддържане на софтуерни продукти; поддръжка на хардуер; транспортна и спедиторска дейност на пътници и товари, включително международно митническо представителство; складова дейност в страната и чужбина; консултантска дейност, провеждане на курсове и обучения; ресторантъорство, хотелиерство и туризъм; услуги за бита, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, като лицензионни дейности се упражняват след получаване на съответния лиценз.

За връзка с фирма Еволюция БГ ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.