Еко Ден ЕООД

ЕИК: 117670113

Company placeholder

Предмет на дейност: Експертни и консултантски услуги в областта на селското стопанство, маркетингова и дистрибуторска дейност на продукти от растителна защита, семена, химични торове и други химически и агрохимически продукти /след издаване на съответния лиценз/, търговия на едро и дребно с продукти за растителна защита, семена и посадъчен материал, вносно – износна дейност на продукти за растителна защита, семена и посадъчен материал /след лиценз/, производство и разфасовка на продукти за растителна защита, семена и посадъчен материал /след лиценз/, изкупуване и прераотка на селскостопанска продукция, производство на всякакви стоки с цел продажба или преработка, външна и вътрешна търговия на едро и дребно на всякакъв вид стоки, вносно – износна дейност, посредничество и представителство в страната и чужбина, рекламно – информационна дейност, маркетинг, инвестиционна дейност в промишлеността, селското стопанство, агрохимическата дейност, дейност в областта на всички видове услуги, вкл. ресторантъорство, хотелиерство, кафетерия, козметични, фризъорски и шивашки услуги, строителна дейност, проучване, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с недвижими имоти и отдаване на недвижими имоти под наем.

За връзка с фирма Еко Ден ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.