Еко-Нова ЕООД

ЕИК: 200925916

Company placeholder

Предмет на дейност: Горско стопанство и дърводобив; обществено хранене, информационни, компютърни и други услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, експорт, реекспорт; външнотърговска дейност и всяка дейност, не забранена от действащите нормативни актове.

За връзка с фирма Еко-Нова ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.