Експрес Сервиз-ООД ООД

ЕИК: 117076936

Експрес Сервиз-ООД ООД

Експрес Сервиз ООД, със седалище в Русе, продължава богатата история на локомотивното производство и ремонт в България, водеща началото си от 1866 година. След прехода от ЛВЗ „Васил Коларов“, компанията е успяла да се преобрази и отново да се утвърди като водещ национален център за ремонт и производство на локомотиви. Съчетавайки дългогодишен опит с модерни технологии и иновации, Експрес Сервиз ООД сега представлява модерно предприятие с висококвалифициран персонал и уникално в страната оборудване за ремонт и производство на различни видове локомотиви.

Компанията развива дейност в три основни направления: ремонт, производство на нови локомотиви и товарен ЖП транспорт, като се фокусира върху предоставянето на качествени и индивидуализирани решения за своите клиенти. Новите и модерно оборудвани сгради на завода в Образцов Чифлик край Русе позволяват производството на дизелови и акумулаторни маневрени локомотиви, както и ремонт и поддръжка на всички видове електрически и дизелови локомотиви.

Сред клиентите на Експрес Сервиз ООД се нареждат най-големите частни ЖП превозвачи и индустриални предприятия в България. Фирмата успешно реализира своите нови маневрени локомотиви на международни пазари в Европа, Азия и Африка, подчертавайки своята ангажираност към качество, иновации и устойчивост.

Експрес Сервиз ООД е посветена на подобрение и иновации в локомотивната индустрия, като цели да поддържа и развива 150-годишната традиция в железопътния сектор. Компанията вярва в силата на сътрудничеството и партньорството, стремейки се да предоставя надеждни решения за своите клиенти и да допринесе за развитието на железопътния транспорт в България и по света. Експрес Сервиз ООД приветства всички, които споделят тяхната страст към железницата, и е отворена за нови идеи и партньорства, които подпомагат икономическия растеж и иновациите в сектора.

За връзка с фирма Експрес Сервиз-ООД ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.