Елина-97 ЕООД

ЕИК: 117603107

elina97@abv.bg

Елина-97 ЕООД

Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина – внос и износ на стоки, материали и суровини, реекспорт, бартерни сделки; комисионна, спедиционна, пласментно – снабдителна, посредническа, складова дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически лица и фирми; административни услуги; финансово – счетоводна дейност и експертизи; инвеститорски и технически контрол в строителството; предприемаческа дейност, строително – ремонтни работи; рекламна дейност и производство на рекламни материали; копирни услуги, преводи, машинопис; производство и продажба на облекло – конфекция и бутик; вътрешен и международен туризъм, откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, хотели, мотели, къмпинги, почивно дело; организиране и експлоатация на занимателни игри – електронни, механични, дискотеки, видео – tek; производство и търговия с промишлени стоки и стоки за бита; таксиметрова и авто – сервизна дейност; производство, изкупуване, съхранение, преработка и продажба на селскостопанска продукция – растителна и животинска, риба и рибни продукти, цветя и декоративни храсти, пчелни продукти, откриване на фирмени магазини в страната и чужбина; търговия с петролни продукти; организиране на противопожарна и охранителна дейност; допълнителен предмет на дейност: провеждане на курсове и обучение за квалификация и преквалификация по здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност, природни бедствия, аварии и катастрофи съобразно действуващата нормативна уредба и даване на документи за правоспособност след приключване на обучението, извършване на ел. лабораторни замервания, извършване на санитарен транспорт.

За връзка с фирма Елина-97 ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.