Елисавета Радева – Елико ЕТ

ЕИК: 827144082

eliko_@abv.bg

Елисавета Радева - Елико ЕТ

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт; бартерни сделки и обмен на стоки за потребление; хранителни стоки; селскостопанска продукция; промишлени суровини; резервни части, машини и апарати; преработка, изкупуване и търговия на селскостопанска продукция; производство на дамско, мъжко и детско облекло, шивашки услуги; плетачество – ръчно и машинно; организиране на изложби и ревюта; производство и търговия с тестени, хлебни и сладкарски произведения; производство и търговия с кожени суровини; таксиметрови услуги; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; туристически услуги; вътрешен и международен туризъм; хотелиерство; разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти; заведения за обществено хранене; питейни заведения; комисионна търговия; посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица; техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти; строително – ремонтна дейност на сгради и съоръжения в страната и чужбина; организация и експлоатация на електронни, механични и други забавно – развлекателни игри.

За връзка с фирма Елисавета Радева – Елико ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.