Елитекс ООД

ЕИК: 117541292

Елитекс ООД

Предмет на дейност: Производство, търговия и услуги, посредническа и комисионна дейност, външнотърговска, лизингова дейност.

За връзка с фирма Елитекс ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.