Еллеа ЕООД

ЕИК: 201319138

Еллеа ЕООД

Предмет на дейност: Извършване на различии видове услуги – в т.ч.рекламни, информационни програмни, проектни, проектантски, консултантски, туристически; обучение, преводаческа дейност – извършване на преводи от български език на чужди езици и от чужди езици на български език; търговско представителство, посредничество и агентство; извършване на комисионни сделки, покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба; извършване на лизингови и франчайзингови сделки; покупка на стоки и вещи в страната и чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство, извършване на сделки с интелектуална собственост, на лицензионни сделки и други търговски сделки и дейности, незабранени от закон.

За връзка с фирма Еллеа ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.