Елсистеми Технолоджи ООД

ЕИК: 117615764

elsistemi@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Инженерингова дейност в областта на въздушните и кабелни линии средно и ниско напрежение; ремонт на високоволтови съоръжения; пусково- накладъчна дейност на съоръжения средно и ниско напрежение; разпределение и пренос на ел. енергия средно и ниско напрежение; покупка от страната и чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; експорт и реекспорт на стоки; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки.

За връзка с фирма Елсистеми Технолоджи ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.