Елси ООД

ЕИК: 030136255

Елси ООД

Предмет на дейност: Инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; разработване, внедряване, производство и сервиз на електронни и електротехнически изделия и системи, програмни продукти и системи, стоки за бита и населението, кредитиране, извършване на услуги: интелектуални, консултантски, посреднически, информационни, хотелиерски, туристически, за бита и населението, моделиерство и дизайн, производство, преработка и търговия със селскостопански продукти; изкупуване и преработка на отпадъчни суровини, материали и апаратура.

За връзка с фирма Елси ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.