Елсторм ЕООД

ЕИК: 117677050

Company placeholder

Предмет на дейност: Изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации, системи и съоръжения, системи за управление на производствени процеси, охранителни системи; търговия на дребно и едро в страната и чужбина; търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; посредничество, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене и увеселителни заведения, хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейстост, шивашка дейност,рекламни, информационни и консултантски услуги, както и всяка друга, незабранена със закон дейност.

За връзка с фирма Елсторм ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.